2015
05.04

Фасадна каменна вата Фибран

FIBRANgeo BP ETICS е напълно нов продукт, създаден от специалистите на Фибран, за да отговори на изискванията на Европейския Оценителен Документ, по-известен като изискванията по ETAG 004. Въпреки че досега компанията разполагаше и предлагаше на пазара продукт със същото приложение, той беше подобрен като формула и характеристики. Реално изискванията на европейските институции към ETICS системите и техните компоненти постоянно се променят и затягат по отношение на  качество и сигурност. Затова екипът на Фибран реши да анализира тенденциите и да ги изпревари, като представи продукт с по-високи технически характеристики.

Обратно на практиката на много български дистрибутори или производители, да намалят качеството, като предоставят по-евтин продукт за ценово ориентирания български пазар, Фибран прецени, че стратегически погледнато най-правилната търговска политика, за да останеш на силно конкурентен пазар с много аналогични или заместващи продукти е да изкарваш все нови, но усъвършенствани и подобрени продукти.

Фасадна вата FIBRANgeo BP ETICS

Минералните вати са продукт, които не гори, не гние, не се разлага. Има добра мразоустойчивост, химическа и биоустойчивост и е с висока топлоустойчивост. Продуктът FIBRANgeo BP ETICS е нова твърда плоча от каменна вата с преплетени влакна. Този продукт е най-доброто решение, когато търсенето е с една единствена плоча да се постигнат едновременно всички важни характеристики в строителството:

 • Много добро топлинно съпротивление
 • Изключителна пожароустойчивост
 • Уникална звукоизолация
 • Най-добрата паропропоскливост и микровентилация

И от общите приказки, към конкретното, което подкрепя превъзходството на този продукт пред конкурентните такива на Българския пазар:

 • Плочите FIBRANgeo BP ETICS са с размери 1000х600, т.е. удобни за работа от изпълнителите, защото все пак плътността на този материал не е като EPS и XPS, а значително по-голяма.
 • Много добър коефицент на топлопреминаване от 0.036 W/mK.
 • Продуктът се предлага с дебелини от 30 мм до 200 мм.
 • Толеранс в дебелината на плочите е Т5, който означава от -1 до +3 мм.
 • Абсолютно негорим продукт, с клас на реакция по огън А1. Пожаробезопасността в ETICS се превръща във все по-важен и ключов въпрос, с голяма тежест в строителните регулации не само в ЕО, но и в цял свят. Очакват се нови европейски директиви по отношение на пожаробезопасността при ETICS (нов стандарт за тестване и категоризиране) много скоро.
 • Подобрена твърдост на материала, която ще илюстрираме със снимка и съм сигурен, че всеки с минимални разбирания относно качествата на строителните материали ще оцени веднага разликата:

Новата фасадна вата FIBRANgeo BP ETICS

 • много добра якост на опън перпендикулярно на основата (TR 10 kPa) – това има отношение по повод силите, които действат перпендикулярно на основата, вследствие на външните слоеве на топлоизолационната система и най-вече на засмукващите сили на вятъра. Те предизвикват материала да се разцепи в своя обем и в този смисъл стойността на този показател според изискванията на ETAG 004 е хубаво да не е под 10 кРа.
 • звукоизолация – последни медицински изследвания показват, че подобряването на шумоизолацията, е от висока за поддържането на психическото и физическото здраве на хората.

Т.к. намаляването на шума с  6 dB намалява наполовина възприемането от човешкото ухо, използването само на 5 cм FIBRANgeo BP-ETICS може да намали шума със 70%!

Шумоизолация и звукоизолация с каменна вата FIBRANgeo

 • хидротермално поведение – FIBRANgeo BP ETICS е високо хидрофобен материал и понеже коефицента за предаване на водните пари, μ, е най-малкия възможен за подобен материал μ=1, това осигурява – стабилно термално представяне,
  най-добрата паропропускливост и микровентилация в сравнение с всеки друг материал.

Ключови моменти, на които искаме да наблегнем като производител:

 • Лекота при изпълнението, дължаща се на намаления размер на плочите, който е вече 1000/600mm.
 •  Еднакви технически характеристики на ватата за всяка една страна на плочата, което предотвратява вероятността да се обърка страната, от която да се постави плочата към стената.
 • При изпълнението на ETICS топлоизолационна система с каменна минерална вата FIBRANgeo BP ETICS ние препоръчваме механичното захващане на топлоизолационния материал да става чрез вдълбаване на дюбелите на около 1,5 cm навътре в изолацията, което се извършва със специална фреза.
 • Гладкост на топлоизолационното покритие чрез капачки FIBRANgeo CAP от FIBRANgeo BP ETICS, предварително изработени, които се поставят отгоре върху главите на дюбелите. Те се предоставят от ФИБРАН едновременно с всички останали елементи на системата. Целта е да се постигне плътен, еднороден слой, който ще е по-лесен за измазване и ще се избегне вероятността при не достатъчно професионално поставяне на финишното покритие, главите на дюбелите да се виждат, особено при пряко слънчево огряване върху фасадата.
 • Термомостовете, които се елиминират е друг плюс на поставянето на капачките FIBRANgeo CAP. Минималните термомостове биха се получили на местата, където се дюбелира. Дюбелите, които Фибран предлага са метални, но облечени в найлоново покритие по цялата си дължина.

Фасадна топлоизолационна система с вата ФИБРАН

На последно място оставих да спомена, че продуктът FIBRANgeo BP ETICS идва на българския пазар с нови, по-атрактивни цени и безплатни капачки от вата за първите шест месеца от неговото предлагане.

No Comment.

Add Your Comment