2015
04.26
ETICS системи

ETICS е съкращение за външна топлоизолационна комбинирана система. ETICS се използва за подобряване на енергийната ефективност както на нови, така и на съществуващи сгради. Изчерпателна гама от разновидности на тези системи е на разположение да отговори на изисквания на строителните конструкции и архитектура.

ETICS е инструмент по смисъла на Регламента за регулиране на строителните продукти (CPR), състоящ се от няколко (определени) отделни, предварително произведени компоненти, които се прилагат директно върху фасадата на място. Коя конфигурация от компонентите на системата за конкретен проекти ще се използва, зависи от наръчника за приложение на притежателя на системата и националните регулации.

Качеството и трайността на ETICS зависи от внимателния избор на компонентите на системата. Този състав се извършва от притежателите на системата. Те се грижат компонентите да си пасват перфектно, така че от тяхното цялостно поведение резултата да е максимално допринасящ за по-добрата топлоизолация на сградата. Всяка система, пусната да се продава на пазара се изпитва по отношение на нейните съществени характеристики.

Основните компоненти на системата са:

- топлоизолационния компонент – несъмнено, произлизащо и от името на системата, най-важната част. Най-често използваните топлоизолационни продукти са екструдиран полистирол XPS, каменна минерална вата и експандиран полистирол EPS.

Фасадна система с Фибран XPSКаменна вата ФИБРАН Гео

Стиропор, стериопор EPS FIBRAN

- подсилване – с цел да се подсили топлоизолационния материал, за да изпълнява по-дълго функцията си, се използва армирана шпакловка със стъклофибърна мрежа, която е хубаво да се постави в горния слой на шпакловката;

Стъклофибърна мрежа 145 гр/м2

- финишно покритие – то може да бъде минерална мазилка, каменни облицовки, керамика и пр. Крайното покритие има за цел да предпази топлоизолационния материал от намокряне, от ултравиолетовите слънчеви лъчи, а същевремнно това покритие има чисто естетическо значение.

Всяка ETICS система има и следните спомагателни елементи – дюбели, уплътнителни ленти, мрежи, предпазни ъглови профили, водооткапващи профили, цокълен профил и пр.

Закрепването на ETICS системата става по три основни начина, като всеки един от тях цели нещо конкретно, което е основно в общото представяне на системата:

- залепване към основата с лепило – чиято основна функция е да фиксира топлоизолационния материал спрямо вертикалното му движение;

- дюбелиране – механичното фиксиране има основна функция да предпази системата от движения перпендикулярно на основата предизвикано предимно от вятърния напор, особено при ъгли на сградата. На едни места вятъра притиска материала към сградата, но на други места образува участъци с ниско налягане, което подобно на крилата на самолет изсмуква материала обратно от основата и се опитва да го откъсне;

- цокълен профил – стартиращият профил има за цел да подведе цялата система правилно от цокъла нагоре. Той обикновено е изпълнен с водооткъпващ край, така че при стичане на вода по фасадата тя да не прониква навътре в основата на сградата.

Важно е да се наблегне, че ETICS системите получават Европейско Техническо Одобрение, което в повечето случай се нарича ETAG 004. То е комбинация от различни тестове, които одобряват функцията на системните компоненти в комбинация, като например натоварвания на срязване, хигротермално поведение, реакция на огън и т.н. Само когато всички тестове са направени и резултатите удовлетворяват изискванията, едва тогава притежателя на системата може да я предложи на пазара като завършен продукт.

В този ред на мисли само ако притежателят на системата е сигурен, че са доставени и използвани всички компоненти на системата, според указанията за монтаж от производителя, то тогава той може да поеме пълната отговорност за издържливостта и безопасността на системата. Друг важен момент е самото изпълнение на системата на място, на обекта, защото принципното използване на правилните материали не е достатъчна гаранция за качеството на системата. Ето защо много притежатели на ETICS системи предпочитат да работят с обучени от тях самите изпълнители, преминали през етап гарантиращ, че те са достатъчно квалифицирани за възложената работа.

Промяната дори на един елемент от системата, понякога дори с благородни намерения, да се сложи нещо по-скъпо или по-качествено, или да се спести може да доведе до компроментиране на крайния продукт, просто защото поведението на точно тези компоненти на системата не е тествано и доказано, че те сработват заедно добре. И от друга страна изпълнението на системата с всички нужни материали, но при температура на въздуха над 30 градуса примерно с тънкослойна мазилка, също може да доведе до нежелани резултати и напукване на финишния слой.

Понякога изглежда много привлекателно, за да спестите малко пари да закупите евтини компоненти от различни производители, за изпълнение на ETICS система на строителната площадка. Но какво се случва, ако се появят проблеми? Кой ще поеме отговорността? В крайна сметка това е апликатора, който гарантира изпълнението на работата си. Скъпи ремонти или нечетен брой реконструкция на системите често са следствие на смесване на отделните компоненти на системата от различни доставчици.

В такива случаи всички гаранции от титуляра на система веднага стават невалидни. Затова лоялността към системата най-накрая се отплаща, особено ако се вземе под внимание жизнения цикъл на ETICS.

Ползите от ETICS системите обобщени накратко:

  • с изпълнението на ETICS система консумацията на електроенергия от сградите може да се намали драстично. Това ще доведе до спестяване изхвърлянето в атмосферата на хиляди тонове СО2 годишно. Това съответно ще намали нуждата от използването на различни изчерпаеми източници на енергия, както и на атомна енергия.
  • спестявате пари – разходите за отопление и охлаждане на дома намаляват, което Ви оставя с повече разполагаеми средства, което най-общо повишава жизнения стандарт.
  • ETICS е инвестиция с реална стойност – това е дългосрочна инвестиция в установени ценности, защото докато енергоизточниците ще продължават да поскъпват, то енергоефективните жилища ще повишават своята стойност.
  • ETICS реално може да доведе до подкрепа на заетостта, защото за качественото изпълнение на системите са нужни обучени хора.
  •  ETICS спомогва за увеличаване на икономическата конкурентоспособност на Европа. Икономика на Европа зависи в значителна степен от вноса на енергия. Увеличаването на разходите ще удари конкурентоспособността на Европа значително. Изолацията на сгради помага за намаляване на общото потребление на енергия. Освен това европейските компании ще увеличат своята водеща позиция на международните пазари за енергийна ефективност.
  • ETICS увеличава комфорта на обитаване – тези системи създават както топла и уютна атмосфера през зимата, така и хладно през лятото. Повърхностите на вътрешните стени ще бъдат приятно топли, а дори и нивото на шума може да бъде намалено значително.
  • ETICS системи доставят естетически добре изглеждащи фасади.

1 comment so far

Add Your Comment
  1. [...] Реално изискванията на европейските институции към ETICS системите и техните компоненти постоянно се променят [...]