2012
05.19

   Дискусия с архитекти

    На 15 Май, тази година се проведе едно нестандартно събитие, наречено "дискусия" на тема "Архитектурата на кризата" и организирано от ГРАДЪТ Медия Груп. Събитието беше учтиво приютено в галерия Гама Дизайн. В него бяха поканени да участват водещи архитекти, предприемачи с вкус, консултанти, а като аудитория представители на водещи компании производители или представители на материали използвани в строителството.

   Форматът на събитието беше малко по-различен от повечето познати било то конференции, кръгли маси или изявления и прочие. Целеше се повече непринуденост, което да позволи на участващите да са по-открити и освободени в своите изказвания. Дискусията, която трябваше да предразположи този формат имаше за цел да открои проблеми и да доведе до идеи за справянето с тях в строителния сектор. Като цяло кризата в строителния бранш е отговорност на всички участници в него – от инвеститора, архитекта, проектанта, строителя, консултанта, доставчика на материалите и пр.

   Своето мнение първоначално споделиха основните участници в дискусията – арх. Иво Пантелеев, Архитектурно Дизайнерска Агенция АДА ООД; арх. Раймондо Флакомио, Panidea; арх. Симеон Цонков, Архитектурна група Цонков; арх. Ангел Захариев, А и А архитекти; арх. Мая Йовчева, ПроАрх; Аркадий Чорбаджийски, Sofbuild; Георги Динев, Берс; арх. Пламен Братков, Студио Аедес; арх. Пенка Станчева, PS Architects; Георги Киров, Colliers International. Те бяха насочвани от модератор да споделят мненията си по няколко основни насоки:

- архитектура на кризата или криза на архитектурата, какво смятат, че е се случва в България 2012 година;

- цени за архитектура или "Актив ли е архитектурата" – може ли една сграда поради по-добрата си архитектура да струва повече или да има по-устойчиво поведение на пзара;

- архитектурата в България – възможностите на бума и предизвикателствата на кризата;

- предприемачи с вкус?

- клиентът: кое е най-важното? Идеята тук беше дали крайният клиент оценява всички усилия на архитекти, проектанти, инвеститори, вложени качествени материали, когато прави оценка на предложения му имот.

   Преди да направя моите общи заключения по проведената дискусия ще поместя някои кратки извадки от изказвания на отделните участници:

   арх. Иво Пантелеев – "Средата е по-важна, спрямо артефактите, самите сгради"; " Става дума за изграждането на една култура, в която има един дефицит, поради различни причини. Архитектите продават една услуга, но истинското предизвикателство е да не се продадеш като личност и професионалист под натиска на инвеститора. Добрата архитектара е добра не непременно преминала през ситото на пазара. Дали ще се продаде една сграда има по-голям принос инвеститора, архитекта може само да добави допълнителна стойност."

   арх. Раймондо Флакомио – "В работата на архитекта трябва да има освен функционалност, но и патос".

   арх. Пенка Станчева – "При младите архитекти темата среда излиза на преден план, но хората, от които зависи тази среда да се облагородява не вършат нищо".

   Аркадий Чорбаджийски – "Може би имотите трябва да започнат да се оценяват не в квадратура, а кубатура… Добрата архитектура, не само продава, но и възпитава."

   Георги Киров – "Инфраструктурата чак сега започна да наваксва, след бума 2007-2008 година".

   Георги Динев – "Когато имаше пари в бума на строителството архитектите не бяха доволни, защото имаше много работа. Сега, когато няма пари – те пак са недоволни. Архитектите не бяха готови за бума. Но сега, в кризата изплуват емблематични проекти. Архитектите носят социална отговорност, защото те определят естетиката на града. Архитектите трябва да възпитават до определена степен инвеститорите, те трябва да намерят подхода, за да му повлияят….Архитектурата е Актив."

   арх. Симеон Цонков – "Кризата бе оздравяваща. По-малкото проекти са по-качествени".

   арх. Пламен Братков – "… Отсъства държавата, в ролята си на инвеститор, стопанин, регулатор….Архитектите трябва да имат самочувствието да отказват".

   арх. Мая Йовчева – "… В последното, което се строи има оптимизъм. Архитектите отделят повече време на по-малко проекти. Кризата отрезви и е положителна"; "Преди архитектите не слушаха това, което им се преподаваше във ВИАЗ, защото те работиха в това време. Сега повече слушат и може би в скоро време ще излезе нещо положително от тях."

   арх. Ангел Захариев – "… Трендовете, циклите в развитието на архитектурата на запад, при нас трябваше да ги минем на пълна скорост. Но отново държавата е отсъствала в своята раля на регулатор, за да коригира този процес….Сега берем вкисналите плодове на прехода".

No Comment.

Add Your Comment