2011
06.23

Пирин - изглед от Катарино

ЗИМА-ПРОЛЕТ-ЛЯТО-ЕСЕН – ЧЕТИРИТЕ СЕЗОНА.

СЕЗОНИТЕ СЕ ПРОМЕНЯТ, ПРОМЕНЯМЕ СЕ И НИЕ.

Есента - пъстра многоцветна картина.

Зимата - сезонът на промените, през който земята сменя целия си облик.

Пролетта - начало и раждане на живот, на нови мечти и планове.

Лятото - дълги топли дни.

Четирите сезона в умерения пояс.

Когато природата се променя около нас и ние FIBRAN се променяме заедно с нея. Живеем в динамична обстановка, която е основата за установяване потребността от промяна. ФИБРАН България притежава нагласа за гъвкавост и ориентация към бъдещето.

Желанието да развиваме нашите продукти в помощ на проектантите, строителите и инвеститорите ни тласкат към промяната.

Перспективите за успешно осъществяване на промяната на продуктите ни и развитието на нови се увеличават от амбициите ни за опазването на околната среда и подобряване на инициативите за енергийната ефективност.

Работим в динамично време, което стимулира развитието и обновяването на продуктите ни.

ПРОДУКТИ FIBRANxps С ОБНОВЕНИ ИМЕНА:

Топлоизолация за тежки натоварвания и влажни условия:

 • FIBRANxps 300-L
 • FIBRANxps 400-L
 • FIBRANxps 500-L
 • FIBRANxps 600-L
 • FIBRANxps 700-L
 • FIBRANxps 300-I

Топлоизолация за сух монтаж:

 • FIBRANxps MAESTRO-L

Топлоизолация за фасадни и други приложения със структура за добра адхезия:

 • FIBRANxps ETICS BT
 • FIBRANxps ETICS GF
 • FIBRANxps FABRIC

ПРИЛОЖЕНИЯ

 • фундаменти;
 • фасади;
 • подове ( вкл. на складови помещения, подземни паркинги и др.);
 • плоски покриви и тераси;
 • скатни покриви;
 • двойна стена тип сандвич;
 • хладилни помещения;
 • индустриални приложения.

FIBRANxps - изолацията, която защитава там, където други изолации не могат…

Топлоизолацията от екструдиран полистирен FIBRANxps има специализирани приложения в строителството, където употребата на други топлоизолационни материали не е препоръчителна. Топлоизолационните плочи FIBRANxps се произвеждат в България. Продуктовата гама включва артикули с различни физически характеристики, профили за оформяне на ръбовете и варианти на повърхностите, приложими в редица детайлипо време на строителния процес.

Произведенитеот екструдиран полистирен плочи FIBRANxps предлагат защита и в среда, къдетодруги топлоизолационни продукти не могатда осигурят това:

FIBRANxps във влажна среда

Те са единствените топлоизолационни плочи, които могат да издържат eдновременно на високи нива на влажност и на тежки натоварвания. Топлоизолацията е действително от въздуха, който е включен в клетки, така че да остава сух. Във влажна среда (подземия, обърнати плоски покриви, закрити плувни басейни, видими изолации и т.н.) това може да се постигне единствено с изолация със затворенаклетъчна структуракато FIBRANxps.

FIBRANxps  при тежки натоварвания

Затворената клетъчна структура на плочите от екструдиран полистирен дава на материала много висока якост и здравина. Тя може да се използва за изолиране на подове, които трябва да носят тежки постоянни товари.

FIBRANxps с отворена клетъчна структура на повърхността

… са специално проектирани за използване с мазилка, лепило и бетон. Техните предимства са висока дифузия на водни пари, ниска абсорбция на вода, добра адхезияс мазилки, лепило, шпакловъчни смеси ибетони, както и високаякост на натиск и постигната здравина. FIBRANxpsе един от малкото продукти от екструдиран полистирен, които имат Европейско Техническо Одобрение (ETA) за Външна Комплексна Топлоизолационна Система (ETICS фасаднисистеми).

FIBRANxps свойства

 • ниски стойности на декларирания коефициент на топлопроводност λD
 • ниски стойности на декларираното ниво за продължително водопоглъщане при пълно потапяне WL(T)
 • ниски стойности на декларираното ниво за водопоглъщане чрез дифузияWD(V)
 • оптимално число на дифузно съпротивление на водни пари MU
 • отлични нива за якост на натиск при 10% деформация в зависимост от      предназначението CS(10Y)i
 • абсолютна стабилност на размерите на плочите
 • хомогенност на структурата
 • устойчивост на киселини и основи 

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА СЪХРАНЯВА ЕНЕРГИЯТА

От една страна, с потребяването на по-малко енергия ние пестим средства, от друга страна пазим планетата си чиста. През последните десетилетия непрекъснато увеличение на използването на климатици е едно явление, което дава сериозен връх в потреблението на електроенергия. Това стимулира поставянето на топлоизолация за по-добър летен комфорт и намаляване на потреблението на енергия за охлаждане и възможност да се коригира натоварването за охлаждане на сградите до 80%. Това означава, че сградите трябва да консумират по-малко енергия, но трябва да предоставят и добри вътрешни температури, включително добър летен комфорт без прегряване през летните и добър зимен комфорт без изстудяване през зимните месеци в България.

Основната грижа за опазването на околната среда и заобикалящото ни пространство е съпътстваща целия ни живот както на нас и нашите деца, така и на бъдещите поколения.

 Топлоизолационните продукти FIBRANxps – дълготраен и ефективен ЕНЕРГИЕНЩИТ.

 Качеството на FIBRANxps продукти е гарантирано в съответствие със стандартите EN 13164 и EN 13172 и CE маркировка.

1 comment so far

Add Your Comment
 1. ….ако нямате изолация, …просто не си слагайте климатик, аз на село сложих на дядо и баба и горките, още 1-вата седмица вкараха печката. Не си е работа да слагаш климатик без изолация, …всичко се губи, цялата топлина, желателно е и дограмата да се смени