2010
03.15

ФИБРАН България АД е участник и партньор в първия Демонстрационен проект за организация и изпълнение на строителството по енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на индивидуално отопление

(Проект по програма Phare 1997 г.)

ФИБРАН България АД е първата българска фирма, участвала през 1997 г. в комплексен проект по саниране на съществуващи панелни сгради. Демонстрационният проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради е финансиран по програма Phare на Европейската комисия. За обект е избран жилищен комплекс в град Радомир, който е типичен пример за панелните комплекси в големите градове в страната ни. Шестте еднотипни панелни блока са построени около 1980 г. по метода на готовите панелни конструкции. Подобренията в топлинната изолация са извършени в две насоки: “Ограждаща конструкция” и “Отоплителна система и система за топла вода”. Търгът за първата част от работите е спечелен от фирма Балканстрой АД. Резултатите от проекта са оценени като отлични и получават международно признание.

По проект са осъществени различни мероприятия за подобряване на топлотехническите характеристики на сградите с оглед намаляване на енергийните разходи като: топлоизолация по фасади, покриви и подземни етажи, хидроизолация по покриви и делатационни фуги, дограма и др.

Топлоизолацията по фасадите на блок 1, 2 и 3, включва почистване на съществуващата разрушена мазилка, обработване на фугите между панелите, поставяне на плочи от екструдиран пенополистирол с лепило и дюбели, стъклофибърна мрежа, шпакловъчен слой и мазилка. Оформяне с профили на външните и вътрешни ъгли по фасадата, цокълния профил и др.

Изпълнението на проекта стартира през месец юни 1997 и приключва през ноември 1997.

Количеството на извършените работи е оценено от експертите като внушително за подобен род проекти. Повече от 3600 м2 топлоизолация е положена на външните стени, покривите, таваните на мазетата и др. Използваният продукт е FIBRANxps – топлоизолационни плоскости от екструдиран пенополистирол (XPS) с дебелини 6см, 4см и 3см. 

От последвалите енергийни одити се установява значително подобрение на топлинния комфорт, потенциал за енергийно спестяване около 46% и се потвърждават още веднъж високите топлоизолационни качества на продукта FIBRANxps.

Енергийната ефективност и към настоящия момент представлява сериозен интерес.

Едно допълнително изследване на историческото развитие на енергопотреблението в различните сектори показва, че “Домакинствата” формират енергийното си потребление въз основа на нарастващите доходи, които се насочват в две основни направления с противоположни влияния: закупуване на допълнителни количества горива и въвеждане на енергоспестяващи мерки. В периода 2001-2005 специфичното енергийно потребление на българското домакинство се колебае около 0,78 toe (тон нефтен еквивалент).

Това е около два пъти по-малко от енергийното потребление на европейското домакинство и може да се очаква, че с повишаване на покупателната способност, тенденцията за доближаване до европейското ниво ще продължи да се утвърждава. Българското домакинство потребява значителни количества ниско ефективни твърди горива вместо високо ефективните електрическа и топлинна енергия.

България разполага със значителен потенциал за реализация на мерки по енергийна ефективност. Прогнозирането на потреблението в краткосрочен и средносрочен план е извършено, вземайки предвид нарастващото потребление на енергия особено в битовия сектор.

Особено важен е въпросът със съществуващите вече построени сгради, които търпят огромни загуби на енергия. Актуална е Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на Европейския парламент и Съветът на Европейския съюз. Периодът за отчитане постигането на поставената цел по Директивата е 2008 – 2016 г.

В изпълнение на Директивата България приема индикативна национална цел за енергийно спестяване до 2016 година в размер не по-малко от 9 % от крайното енергийно потребление за 9 години (средно по 1% годишно), което означава, че страната трябва осигури спестяване на горива и енергия на обща стойност 627 ktoe (хиляда тона нефтен еквивалент).

Целта е подобряване енергийните характеристики на съществуващия жилищен фонд чрез обновяване, което да доведе до намаляване на топлинните загуби през ограждащите конструкции и елементи, повишаване експлоатационните качества на жилищата и постигане комфорт на обитаване, съгласно Наредба №7 за топлосъхранение и икономии на енергия в сградите.

Започналият процес на нарастване на потреблението на енергия в страната се обяснява с нарастващо потребление в битовия сектор – стремеж за повишаване на жилищния комфорт в посока нормалните европейски нива. Това повишава необходимостта от качествено и ефективно използване на топлоизолационните продукти, които ФИБРАН България АД произвежда за топлоизолация на стени, подове и покриви.

ФИБРАН България АД е първият български производител на топлоизолационни плоскости от екструдиран пенополистирол (XPS). Българското дружество е част от ФИБРАН Груп, основана през 1974 г. в гр. Солун. През 1995 г. започва работа първата линия за производството на FIBRANxps в Гърция, а българското дружество – ФИБРАН България се създава през 1997г. То обединява гръцкия производител и водещата българска строителна компания Балканстрой АД. Компанията успява да завоюва лидерски позиции в областта на строителните изолации и системи и превръща ФИБРАН в нарицателно за XPS. През 2004г. в гр.Русе се открива първия завод в България за производство на XPS. Междувременно през 2001 г. ФИБРАН Груп започва и производството на изделия от каменна вата с търговска марка Геолан.

FIBRANxps – НЕПРЕКЪСНАТА ЕВОЛЮЦИЯ В ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА

 • Отлични изолационни характеристики
 • Много ниска водоабсорбция и влагоабсорбция
 • Висока механична устойчивост
 • Много висока якост на натиск
 • Абсолютен стабилитет на размерите
 • Хомогенна плътност на цялата маса
 • Устойчивост на киселини и основи
 • Устойчивост на климатични промени
 • Съвместимост с всички обичайни строителни материали
 • Удобство за транспорт, рязане и полагане
 • Всички изброени характеристики не търпят промени с течение на времето

Видове: плоскости с дебелини от 20 до 140mm; обемна плътност, от 28 до 38 kg/m3, различна повърхност в зависимост от приложението.

Основно приложение: жилищни, обществени и промишлени сгради.

ФИБРАН България АД с готовност ще участва във всички инициативи по подобряване енергийните характеристики на съществуващия жилищен фонд, детски градини, болници, обществени административни и промишлени сгради с цел енергийно спестяване до 2016 година.

 

2 comments so far

Add Your Comment
 1. Здравейте,
  Интересува ме фибран за изолация на под. Моля, да ми изпратите контакти на складове или магазини от които мога да закупя такъв. Живея в гр.София.
  Елена Телкийска
  GSM 0878153***

 2. Здравейте,
  В София FIBRANxps може да намерите почти във всеки строителен склад, който държи да продава качествена стока. Важното е да обърнете внимание на това дали търговското ни наименование, станало нарицателно за топлоизолация, е изписано на продукта или опаковката. Възможно е нелоялни търговци да Ви предложат заместващ продукт, нямащ нищо общо с FIBRANxps и неговите качества.