2010
02.18

   Социалните мрежи   Вчера, на 17.02.2010 година имах удоволствието да присъствам на един семинар организиран от Eventus Bulgaria на тема „Краят на маркетинга, какъвто го познаваме”. Лекторите бяха Жанет Найденова, Жюстин Томс и Ивелина Атанасова, всичките специалисти по маркетинг, но в неговите нови съвременни измерения.

   Темите, разгледани по време на събитието бяха следните:

  • Жюстин Томс ни припомни онлайн комуникационните канали в подкрепа на бизнеса – блогове, социални мрежи, форуми. Е-маркетинг vs класическа реклама;
  • Ивелина Атанасова доразви темата насочвайки я по-конкретно в начините, по които можем да оптимизираме бизнеса си чрез електронните канали;
  • Жанет Найденова завърши семинара с изключително интересното представяне на Guerrilla Marketing. По-конкретно навлезе в темите "Нетрадиционни начини за маркетиране при нисък бюджет с висока възвращаемост" и "Интернет маркетингът – най-ефективният канал за генериране на клиенти", като лекцията беше подплатена с реален пример от нейната практика.

   С първата лекция Жюстин Томс обобщи тенденции, на които сме свидетели всички, но може да не сме се замисляли по-конкретно. Това е, че поради все по-глобализиращият се свят, скептецизмът на потребителите към това, което им се предлага, нараства. Те все повече търсят марки, които им “говорят”, които им доставят повече добавена стойност. Предимство имат тези, които предлагат консистентно взаимодействие, т.е. разговор независимо то средствата или технологиите, т.е. ставаме свидетели на сблъсъкът на traditional advertising vs word of mouth. С други думи – ако до преди известно време потребителите можеха да се влият от традиционната реклама, тяхното потребителско поведение да се моделира с традиционни рекламни кампании, то сега все повече хората се влияят от това, което някой е споделил за конкретен продукт. Именно затова се развиват и социалните мрежи, където всеки свободно може да споделя своето мнение.

   Едно изследване на потребителското доверие според Nielsen показва следното:

Изследване на потребителското доверие

   Потребителите на Интернет в България са около 3 млн. души, около 45% от населението на страната. Според проучвания това са предимно млади, образовани хора с високи доходи. Те все повече използват предимствата на този комуникационен канал – интернет, за да се информират. Затова успешните практики на фирмите трябва да са обвързани с тези канали. Всекидневно всеки един от нас е бомбандиран от до 6000 рекламни послания, което е довело до това да си изградим един филтър за тях. Предимствата, които предлага е-маркетинга обаче са в основата на неговото развитие. Вилтуалното = реално. Интернет каналите за комуникация позволяват измеримост, гъвкавост, интерактивност, таргетиране, глобалното е локално, информацията е винаги по всяко време навсякъде и скоростта на този канал да достигане до потребителите е мигновенна.

   Класическите онлайн маркетингови инструменти (корпоративен сайт, банери, карета, текстови линкове, SEO, e-mail маркетинг, viral маркетинг) вече не са достатъчни една компания да надскочи себе си. За да постигне повече всяка умна компания трябва да е в крак с последните тендеции в маркетинга и да намери правилният начин да ги асимилира и приложи. Някой от основните елементи на новата идеология – Web 2.0 маркетинга са: RSS, Blog, Microblogging, Wiki, Social Media, Social Network, Podcasts, Widgets и пр. В ядрото на всички тези конкретни форми на Web 2.0 стои смисъла на този маркетинг, а именно общуване, споделяне, доверие. Това ме навежда веднага на една мисъл на изказана от Jay Conrad Levinson, считан за бащата на Guerrilla Marketing. Той казва: ”Най-висшата форма на PR – връзките с общестевността са човешките отношения. Хората обичат да купуват от хора, които познават. Затова е критично важно да създадете човешки взаимоотношения, преди да създадете бизнес взаимоотношения.”

   Не на последно място трябва да се постави СЛУШАНЕТО. Ние трябва да сме в режим 24/7/365, според известното означение, което означава 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. За съвременния бизнес потребителят е центъра, важно е неговото преживяване, а за да разберем как сме се справили трябва да чуваме посланията, които идват по различните канали. Всеки ден задълженията на един специалист, отговарящ за представянето на дадена марка или бранд трябва да отделя минимум 30 минути, за да провери какво ново релевантно съдържание се е появило в пространството. Това може да се свърши дори с първото кафе, но това определя до голяма степен професионализма на тези, от които се очакват резултати.

   Това беше един кратък обзор на съдържанието на първите две презентации от семинара. За да приключа с тази публикация, искам да покажа до къде Фибран България АД е стигнала в своите маркетингови усилия в тези насоки.

 

   На първо място искам да спомена нашият корпоративен блог, който е на едрес: http://blog.fibran.bg.

Корпоративният блог на Фибран България АД

 

   Може да ни намерите в нашия Facebook профил на адрес: http://www.facebook.com/pages/Fibran-XPS/161946169045?ref=mf

Профилът на Фибран България АД във Facebook

  

   Може да следите също актуални събития и новини в микроблогинг системата Twitter в нашия профил: http://twitter.com/fibran.

Профилът на Фибран България АД в Twitter

   Кратко представяне на изключително интересната и завлядаваща презентация на Guerrilla Marketing на Жанет Найденова ще направя в някой от следващите публикации. Така че очаквайте скоро как с нисък бюджет можете да постигнете високи резултати.

   Информация за тази публикация е черпена от презентациите на Жюстин Томс и Ивелина Атанасова.

  

No Comment.

Add Your Comment