2010
02.23

Покривна система от Техносим с топлоизолация GEOLAN   Покривната система съдържа всички необходими основни материали, принадлежности и аксесоари за постигане на оптимално качество, сигурност, дълготрайност и естетика на скатните покриви.

    А.Видове покриви

   При изпълнението на една покривна система се срещат два основни вида покриви, по отношение изискванията към подпокривните помещения – топъл скатен покрив и студен скатен покрив.

   При топлия покрив е задължително полагането на топлоизолация под керемидите, което го различава от студения, който е без топлоизолация и обикновено подпокривното пространство не се използва за битови нужди. Такива покриви се изпълняват напоследък изключително и само за селскостопански сгради или за складови помещения, за които изискванията за енергийна ефективност не са задължителни. Ето защо ние тук  ще разгледаме детайлно изпълнението на топъл скатен покрив. Той от своя страна според вида на материала от който е изпълнена конструкцията може да бъде дървен, стоманобетонен или метален. В посочения пример ще разгледаме топъл скатен покрив от дървена конструкция.

   Б.Топъл скатен покрив

   Всички видове покриви и в частност скатните са подложени на сериозни климатични въздействия – дъжд, сняг, вятър и др., които могат да проникнат през разместени или счупени керемиди и да нарушат правилното функциониране на конструкцията. Това най-често води до Проблем №1 – влошаване комфорта в цялата сграда.

   Проблем №2 – Защита на топлоизолацията от влагата /водни пари от вътрешността на сградата/

   През зимата водните пари от вътрешността на сградата, респ. подпокривното пространство, преминават през топлоизолационния слой и достигат до студената повърхност на покрива /керемидите/ – II-ри закон на термодинамиката. Когато срещнат преграда – битумизирана хартия или други паронепропускливи мембрани /фолия/, възниква опасност от кондензация. Влагата уврежда както дървената конструкция,  така и топлоизолацията. По този начин влагата трайно и необратимо намалява топлоизолационните качества на материалите.

    Проблем №3 – Задължително вентилируемо пространство между подпокривното фолио и основата.

    Този проблем до скоро водеше до сложни детайли, свързани с ограничаване на подпокривното пространство и намалена енергийна ефективност.

    В.Подпокривни мембрани/фолия/ и местата им на полагане

   Решение на тези проблеми осигуряват паропропускливите мембрани /фолия/.

  Днес те са много важен елемент от модерните покривни конструкции. Ето зашо в “Покривна система Техносим” са предвидени два различни вида паропропускливи подпокривни фолия.

   1.Парна бариера /контролиращ слой/

   Този слой се полага на дъното на обшивката, под топлоизолацията, за да контролира преминаването на водни пари към топлоизолацията, които могат да влошат качествата и. Тези фолия трябва да притежават следните характеристики:

 • паропропускливост - макс.=40 гр/м2/24ч.
 • дифузно-еквивалентна дебелина - Sd = 1,00 м.
 • плътност - макс. = 110 гр/м2

    2.Подкеремидно фолио – паропропускащ слой

   С това фолио се решават всички въпроси по предпазване на топлоизолацията и подпокривното пространство от вредното влияние на влагата, а така също максимално рационално и функционално оползотворяване на подпокривния обем. Топлият и влажен въздух, който се издига от вътрешността на сградата към подпокривното пространство може да премине свободно и безпрепятствено през паропропускащата мембрана.

   Ако по вътрешната повърхност на керемидите се образува конденз или през тях, по някакъв начин проникне дъждовна вода, то водните капки ще се стекат по горната повърхност на паропропускащата мембрана до улуците, без да намокрят топлоизолацията.

   Този слой се монтира непосредствено над топлоизолацията или под керемидите.

   Подкеремидното фолио трябва да има следните характеристики:

 • паропропускливост - от 1500 до 5000 гр/м2/24ч.
 • дифузно-еквивалентна дебелина - Sd =от 0,015 до 0,030 м.
 • плътност - от 110 до 175 гр/м2

   Забележка: От особена важност е да се знае коя страна на паропропускащите фолия е лицева, за да се монтират правилно.В противен случай ефектът е обратен. Това важи за всички видове фолия и обикновено има указания на опаковката за посоката на пропускане на водните пари.

   Г.Начин на изпълнение на системата

   При хипотезата на налична покривна конструкция, изпълнена от ребра с размери 10/12 см., се започва с полагането на топлоизолацията. Препоръчителната топлоизолацията е каменна минерална вата GEOLAN B 040 или GEOLAN B 050 с дебелина /по изчисление/ 10-12 см., която ляга върху предварително направена дъсчена обшивка или на скара /метална или дървена/, която носи обшивка от гипс-картон. Преди да се положи ватата, на дъното на обшивката се монтира т.н. “парна бариера”, след което се нарежда ватата /стъклена или каменна/. Върху така монтираната вата се полага паропропускащото фолио, без да се притесняваме, че ще се получи “ефектът на палатката” /при допиране на фолиото с ватата, няма да се стече вода през фолиото към ватата/. Паропропускащото фолио се захваща към ребрата с помоща на контра летвите, които се коват по дължината на ребрата. Сечението на контра летвите е 5/5 см. Пироните, с които се коват контралетвите и паропропускащото фолио, не нарушават повърхността му, тъй като съвременните паропропускащи фолия имат свойството да се “вулканизират” около дупката на пирона преминаващ през тях. Напречно на контра летвите или успоредно на билото, през определени разстояния се наковават летвите (3/5 см), които носят керемидите. Летвите се наковават на разстояния в зависимост от наклона на покрива и варират от 30,5 до 33 см. Според спецификата на керемидите това разстоянието може да е различно /от горен ръб на летвата до горен ръб на следващата/. Правилното разпределение на летвите е много важна операция и тя трябва да се извърши прецизно на обекта, непосредствено преди започване монтажа на керемидите!

Използваем топъл покрив

   Благодарение на крачетата за окачване керемидите Техносим се закрепят много сигурно и лесно към носещите летви. При разпределението на летвите по площа на покрива е задължително да се маркира правия 90° ъгъл спрямо стряхата. Така ще се получат правилно и естетически добре подредени керемиди. Полагането на керемидите се извършва от дясно на ляво и от стряхата към билото!

   Керемидите Техносим и комплексните оригинални принадлежности участващи в системата са съчетани, за да се постигне точно, сигурно и бързо монтиране.

   Да не се забравя: Периферните области  /страни, стрехи и била/ винаги и задължително се укрепват срещу бури със специални гвоздеи и винтове на местата, които са предвидени за тази цел.

  Д. Топлоизолацията към системата Техносим

  Топлоизолацията в тази система може да се осъществи от каменна или стъкленна минерална вата. Препоръчителното използване на точно този изолационен материал произтича от факта, че той е негорим. В същото време стойностите на коефицента му за топлопреминаване /ламбда/ от 0.035 W/(m*K) го правят много добър изолатор. Най-използваните плътности при скатните покриви са вати от 40 или 50 кг/м3. Каменната вата GEOLAN е един от най-добрите избори, които могат да се направят на българският пазар, не само със своето качество, но и ценово.

Топлоизолация от каменна минерална вата GEOLAN

Технически характеристики на GEOLAN B040

   Е.Принадлежности и  аксесоари към системата Техносим

   За осигуряване на абсолютната водонепропускливост на покрива, както и задължителното проветряване на подпокривното пространство, системата Техносим е доокомплектована с принадлежности и аксесоари, които и придават завършен вид. Освен спесифичните изисквания към тези материали, те осигуряват и защитата на покрива от нахлуване на птици, добрата циркулация на въздуха в подпокривното пространство, вентилацията на канализацията на сградата, монтажа и обслужването на съоръжения инсталирани на покрива /соларни системи, гръмоотводни инсталации и др./, съоръжения за отводняване на сградата и тяхната защита от свличащия се сняг и т.н. Тези принадлежности и аксесоари оказват положително естетическо въэдействие на скатния покрив.

   В Техносим се произвеждат, съответно към всеки вид керемида, следните принадлежности:

 • половин керемида, капаци, тройници, четворници, начални и крайни капаци както и странични /леви и десни/ завършващи керемиди. Всички видове керемиди и принадлежности са изпитани съгласно БДС EN.

   Аксесоарите , които допълват системата са следните:

 • предпазна решетка и мрежа за вентилиране, вентилиращи профили, подкеремидни фолия /мембрани/, самозалепваща лента комплект с лайсна за обшивка на стени и комини, универсална самозалепваща се лента с алуминиево покритие за вентилация по била, пластмасов билен елемент, летводържател за билни керемиди, отдушник, снегоразбиващи куки и др.

Покривна система Техносим

   Използването на покривната система Ви осигурява високо качество и дълготрайност на покрива. От особена важност е създаването на подпокривни помещения с много добра функционалност, включваща и подобрен микроклимат в тези помещения. Постигането на надеждни енергийно-ефективни резултати с покривната система Техносим се създава и благодарение на добрите топлотехнически характеристики на използвана топлоизолация, чиито показатели са гарантирани от Фибран България АД. Така в  условия на синергия на предлаганите решения от двете компании постигаме подобряване на топлинния комфорт в обитаваните  подпокривни помещения.

   Повишаването на жизнения стандарт на нашите клиенти е приоритетна задача, поради което Техносим-ЕАД, със разработената система за скатни покриви и Фибран България АД, с предлаганите висококачествени топлоизолации, правят поредната малка крачка към реализирането на целите си.

 

4 comments so far

Add Your Comment
 1. Vsi4ko tova e 4udesno, samo ne vidqh cenite

 2. Цените са предмет на лично договаряне, така че на корпоративните интернет страници на фирмите, за чиито материали се интерисувате, може да намерите координати на техните търговски отдели, към които да се обърнете.

 3. Коя страна на паропропускащите фолия е лицева? Имам от MASTERMAX 3 ECO и едната страна е с надпис MASTERMAX.

 4. Обикновенно, както е посочено и в статията, на опаковката на филиото има указания коя страна е лицева и как е правилното приложение на конкретния продукт. Принципно по-светлата страна е към топлоизолацията и позволява на топлия и влажен въздух, издигащ се от вътрешността на сграда да премине безпрепятствено през мембрана. По-тъмната страна, обикновенно с надписът на марката е от горната страна и не позволява случайно попаднала вода да премине през мембраната и да намокри изолацията. Но т.к. всеки производител има своя специфика, а ние не предлагаме конкретната цитирана марка, не мога да съм категоричен в исканото от мене становище. Най-лесно ще бъде да се обърнете за съвет от мястото, от където сте купили фолиото.