2010
02.04

FIBRANxps - тюркоазената топлоизолация   Топлоизолацията от екструдиран полистирен (XPS) се използва в най-взискателните фасадни системи, при които другите топлоизолации не успяват да покрият всички изисквания. При използването на топлоизолация от екструдиран полистирен отпада необходимостта от осигуряване на допълнителни отвори и въздушни канали за балансирана паропропускливост на конструктивните елементи на фасадата.

 

ПАРОПРОПУСКЛИВОСТ НА ФАСАДНИТЕ СИСТЕМИ

   Подчертаването на голямата паропропускливост на топлоизолационния материал е подвеждащо за потребителите. Паропропускливостта на топлоизолацията трябва да е адекватна в зависимост от структурата на слоевете на отделните конструктивни елементи на сградата.

   Ефективната топлоизолация на фасадата, както и на другите ограждащи конструктивни елементи на сградата, се постига чрез: определяне на точната дебелина на топлоизолацията; определяне на последователността на отделните слоеве, както и чрез изпълнението, осигуряващо адекватно ниски нива на пренос на въздух.

    Фасадната система в сравнение с останалите ограждащи конструкции в една сграда е възможно най-открития конструктивен комплекс по отношение на разпространението на водни пари (дифузия). Ограждащите конструкции като покриви, основи в земята или фундаментни стени на подземни етажи по правило се изпълняват като затворен тип по отношение на дифузията на водни пари. Те съдържат слоеве от хидроизолационни мембрани, паронедренажни мембрани и фолиа. Успешното отвеждане на дъждовни и подпочвени води може да се постигне за фасадата посредством финални водоотблъскващи слоеве. По този начин се изключва необходимостта от допълнителна мембранна защита.

    Различните завършващите паронепропускливи фасадни покрития (дърво, камък, стъкло, специални мазилки и други) могат при определени климатични условия да предизвикат овлажняване в или между пластовете на фасадната система, ако топлоизолационният слой е твърде открит за преминаване на пари. За фасадни системи, които са комбинирани с вати или други паропропускащи топлоизолационни материали, преминаването на водни пари се балансира с пародренажна и паронедренажна мембрана. Ако фасадната система позволява изпълнението на вентилационен канал, тогава ватите се защитават срещу въздействието на въздушния поток посредством паропропусклива мембрана.

Сграда изолирана изцяло по фасадата с FIBRANxps

Сграда изолирана изцяло по фасадата с FIBRANxps

    Топлоизолацията се осъществява от сух и неподвижен въздух, затворен в тънкостенни клетки.

    Благодарение на еволюцията в производството на топлоизолационни материали, тези сложни и неудобни решения вече не се налага да се използват.

    Както обикновено, добрите решения са прости: Фасадните топлоизолации FIBRANxps не се нуждаят от вентилационни канали и отвори или допълнителна мембрани. Използването на екструдиран полистирен във фасадите вече не е екзотика – това вече е реалност за съвременната строителна практика.

  • FIBRANxps е топлоизолационен материал с максимален процент въздух от обема на материала. Въздухът е затворен в микроклетките на екструдирания полистирен, благодарение на което преминаването на въздушен поток през топлоизолацията е невъзможно.
  • Преминаването на топлина и влага е по-бавно, така че клетъчната топлоизолация от XPS позволява комбиниране с по-дебели и по-паронепропускливи пластове или елементи.
  • Вентилационни канали и отвори не са необходими.
  • От значение за цялостта на системата са както вложените материали, така и тяхната последователност и дебелини. Изчислението за оптимален избор на индивидуални пластове и дебелини на материалите може да се направи с специален софтуер.

    Фасадните повърхности, които не са защитени със стрехи (т.е. сгради с плоски покриви) и фасадните повърхности, които са изложени на увреждане в следствие на климатични и механични въздействия, повече от всяка друга част от периферията на сградата се нуждаят от защита с XPS фасадна система. Фасадната система FIBRANxps, благодарение на специфичните технически характеристики на материала, предлага защита в среда, където други топлоизолации не могат да осигурят това.

 

 

1 comment so far

Add Your Comment
  1. Четох някъде, че XPS-а не е толкова паропропусклив, колкото ватите, и че даже не е паропропусклив. Тук пък се казва обратното и не знам кое е вярното. Има ли конкретни стойности на това свойство, по които човек ще може да се ориентира. И каква е оптималната паропропускливост към която, трябва да се стемим за нашите атмосферни условия в България?