2015
04.26

ETICS е съкращение за външна топлоизолационна комбинирана система. ETICS се използва за подобряване на енергийната ефективност както на нови, така и на съществуващи сгради. Изчерпателна гама от разновидности на тези системи е на разположение да отговори на изисквания на строителните конструкции и архитектура.
ETICS е инструмент по смисъла на Регламента за регулиране на строителните продукти (CPR), [...]