2012
07.03

Според НСИ през юни 2012 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.2 пункта спрямо майското си равнище поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и в търговията на дребно.
Промишленост – Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” намалява с 2.0 пункта, което се дължи на изместването на очакванията на предприемачите за [...]