2011
06.23

ЗИМА-ПРОЛЕТ-ЛЯТО-ЕСЕН – ЧЕТИРИТЕ СЕЗОНА.
СЕЗОНИТЕ СЕ ПРОМЕНЯТ, ПРОМЕНЯМЕ СЕ И НИЕ.
Есента – пъстра многоцветна картина.
Зимата – сезонът на промените, през който земята сменя целия си облик.
Пролетта – начало и раждане на живот, на нови мечти и планове.
Лятото – дълги топли дни.
Четирите сезона в умерения пояс.
Когато природата се променя около нас и ние FIBRAN се променяме [...]