2010
02.23

   Покривната система съдържа всички необходими основни материали, принадлежности и аксесоари за постигане на оптимално качество, сигурност, дълготрайност и естетика на скатните покриви.
    А.Видове покриви
   При изпълнението на една покривна система се срещат два основни вида покриви, по отношение изискванията към подпокривните помещения – топъл скатен покрив и студен скатен покрив.
   При топлия покрив [...]