2010
02.02

ЕС седмица за устойчива енергия е референтно събитие за устойчиви въпроси в Европа. Тя е част от кампанията Устойчива енергия за Европа, която е инициатива на Европейската комисия стартира през 2005 година
Моментът е подходящ за изграждане на нашето енергийно бъдеще

  КЛИМАТ – ИЗМЕНЕНИЕ

    Научни доказателства
    "Климатът“ представлява атмосферните условия за дълъг период от време, а [...]